Pár szó a coachingrólA coaching egy probléma megoldási módszer, mely gondolkodási stratégiájával segíti elő a különböző élethelyzetekben való boldogulást. Jól használható a coaching eszközrendszere saját személyiségünk és gondolkodási módunk fejlesztésére, szakmai tudásunk továbbmélyítésére, jó hatással van szociális-, családi- és párkapcsolatainkra, ugyanakkor másokat is képessé válunk a coaching szemlélet segítségével a fent említett területeken hatékonyabbá tenni.

A coaching folyamat feltárja az Ügyfél személyiségrendszerét, így a Coach megismeri azokat az erősségeket és kiaknázásra váró területeket, melyek fejlesztésével az adott probléma megoldható. A coachingban nincsenek rossz vagy jó tulajdonságok vagy képességek, itt a cél az, hogy mindenki olyan megoldást és gondolkodási módszert sajátítson el és használjon, ami jól illeszkedik habitusához és képességeihez.

A Coach nem ad tanácsot, csak vezeti és segíti a Coachee (ügyfél) gondolkodási folyamatát, aki így képessé válik új szemszögből problémájára tekinteni és ahelyett, hogy folyamatosan ugyan azokat a köröket futná meg eredménytelenül, képessé válik problémájára megoldást találni. A coaching akkor képes továbbá eredményesen működni, ha mind az Ügyfél és a Coach egyaránt aktívan vesz benne részt. Coacholni csak azt lehet, aki hajlandó erőfeszítéseket tenni, rossz megoldási stratégiáitól eltávolodni és helyettük újakat megtanulni illetve kipróbálni.

  • A coaching technika elsajátításával belőled is lehet Coach, új jövedelemforrásra tehetsz szert, és képes leszel másokon is segíteni
  • A coaching technika meglévő tudásodat és gondolkodási módodat képes rendszerbe foglalni és hatékonyan működtetni, melynek eredményei jelentősen emelik életminőségedet
  • A coaching technika „mellékterméke” az önismeret, ami nem csak a különböző élethelyzetekben segít eligazodni, hanem felszínre hozza legtisztább vágyainkat is.

SZEREZZ ÚJ SZAKMÁT!

FEJLESZD MEGLÉVŐ TUDÁSOD!

ISMERD MEG ÖNMAGAD!

A coaching technika segíti:

Nehéz élethelyzetek megoldását / Konfliktusok, elakadások feloldását / Sikeresség, hatékonyság fokozását / Meglévő lehetőségek jobb kihasználását / Életszerepek közötti egyensúly megtalálását / Kreativitás fejlesztését (művészi és ötlet szintűt) / Önértékelés és társas kapcsolatok javítását / Kiégés, motivációvesztés kezelését / Az öröm gyakoribb és jobb megélését / A hatékony munkavégzést / Az üzleti életben való eligazodást / Az eredményes csoport munkátCoaching


Megnézem

Life Coaching


Megnézem

Executive Coaching


Megnézem

Pályaorientáció


Megnézem